Privacyverklaring


Bodystore.nl, onderdeel van Oxyline B.V., respecteert de privacy van alle gebruikers van haar internetsite en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

- Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
- Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
- Uw transactiegegevens worden door gebruik van de techniek SSL (Secure Socket Layer) onherkenbaar versleuteld over internet verstuurd zodat andere personen niet achter deze gegevens kunnen komen.
- Wij sturen u alleen aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere mailings na uw uitdrukkelijke toestemming.

Als u een bestelling plaatst bij Bodystore.nl, kunnen we de volgende gegevens van u vragen:

- Uw naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om de bezorging van uw bestelling correct af te handelen.
- Uw e-mail adres, zodat we u op de hoogte kunnen houden van het verloop van uw bestelling.
- Betalingsinformatie, zoals uw credit card of bankrekeningnummer. Deze gegevens gebruiken we om uw bestelling af te ronden.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking -het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; -een wettelijke verplichting na te komen; -om redenen van algemeen belang, of -voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover -u de juistheid van de gegevens ontkent; -de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; -we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of -tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon-of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Cookies

Om uw winkelmand op te kunnen slaan, maken wij gebruik van een zogenaamd cookie. Deze wordt alleen binnen één sessie opgeslagen – zodra u uw browser afsluit, is het weer verwijderd.

Bovendien houden we door middel van een cookie bij welke pagina’s worden bezocht en hoe intensief onderdelen van Bodystore.nl worden gebruikt. Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan uw wensen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

Er worden ook cookies van derde partijen geplaatst. Dit zijn:

- Tawk.to: Om gemakkelijk met ons te kunnen chatten maken wij gebruik van de dienst Tawk.to. Deze laat ons onder andere zien op welke pagina je je bevindt als je een chat start.
- Google: Wij gebruiken Google Analytics en Google Tag Manager om inzicht te krijgen in aantallen en het gedrag van bezoekers op onze site.
- Facebook: Om onze facebook pagina makkelijk te vinden hebben wij een stukje van Facebook op onze site geplaatst. Zij plaatsen een cookie. Meer informatie hierover kun je vinden op: https://www.facebook.com/policy.php

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy verklaring van Bodystore.nl, dan kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@bodystore.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Nieuwsbrief

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die primeren in het proces van belangenafweging, kunt u zich met ingang van de toekomst tegen deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Dit geldt niet indien de verwerking bestemd is voor direct-marketingdoeleinden. Dan verwerken wij uw persoonlijke gegevens niet voor dit doel.

Achteraf Betalen via Klarna

Dankzij onze samenwerking met Klarna kunt u nu betalen via facturen. De factuur moet binnen 14 dagen na levering worden betaald. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als Klarna na 14 dagen geen betaling heeft ontvangen versturen zij kosteloos een eerste herinnering. Mocht Klarna op de vervaldatum van de herinnering geen betaling hebben ontvangen, wordt er een tweede herinnering verstuurd met aanmaningskosten. Hebt u vragen over de facturering? Neem dan contact op met Klarna via 020 - 80 82 852. Wanneer u kiest voor het betalen via een factuur, voeren we tijdens het betalen een standaardcontrole uit van uw kredietwaardigheid. Deze informatie wordt ook door Klarna gecheckt.

Bij vragen kunt u contact opnemen met:
PJ Kleinjan
tel 0180 558002
email: info@bodystore.nl

Kunnen wij je verder helpen?
Recent bekeken
No recently views items
Alles wissen